Żeglarz jachtowy

Patent żeglarza jachtowego, wydany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (DZ. U. z 2006 r., Nr 123, Poz. 857, z późniejszymi zmianami) uprawnia do:

 

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

  1. ukończyła 14 rok życia;
  2. zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Patent żeglarza jachtowego