Śląski OZŻ

Vademecum Przewodniczącego KE

 

1. TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI

 1. Pobrać ze strony PZŻ druki - Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej,
 2. Wniosek wypisać w imieniu organizatora egzaminu, czyli Śl.O.Z.Ż., 
 3. Propozycja zawiera skład komisji, miejsce i czas w jakim odbędzie się egzamin,
 4. Wypełniony wniosek należy przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu,
 5. Po zaakceptowaniu Komisji Szkolenia wniosek jest przesyłany dalej do PZŻ, gdzie powinien wykazać się na liście egzaminów,
 6. Każdy członek komisji wypełnia i przekazuje przewodniczącemu KE oświadczenie o spełnieniu wymogów dla członka KE (przy pierwszym egzaminie w sezonie)

 

2. OPŁATY ZA EGZAMIN

Należy pobrać przed rozpoczęciem egzaminu. Opłata egzaminacyjna wynosi:

 1. Żeglarz Jachtowy – 250 zł (normalny), 125 zł (ulgowy)
 2. Jachtowy Sternik Morski - 350 zł (normalny), 175 zł (ulgowy)

Nie pobieramy opłat za patent, ponieważ opłata ta musi być wniesiona przez ubiegającego się o wydanie patentu po pozytywnym zdaniu egzaminu.

 

3. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Egzamin powinien być przeprowadzony zgodnie z „Procedurą przeprowadzenia przez PZŻ egzaminów na patenty żeglarskie".

Dokumenty egzaminacyjne:

 • Karta Egzaminacyjna,
 • Zestawienie zbiorcze,
 • Protokół komisji egzaminacyjnej

Na zakończenie egzaminu osobom, które uzyskały ogólną ocenę pozytywną należy wydać „Zaświadczenie o zdaniu egzaminu”, oraz poinformować o sposobie uzyskania patentu:

 • wygenerować wniosek,
 • dokonać opłaty,

Wydrukować wniosek, dołączyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu, zdjęcie oraz w przypadku osoby niepełnoletniej Oświadczenie Rodziców. W przypadku patentu jachtowego sternika morskiego dodatkowo opinie z rejsów potwierdzające wymaganą praktykę morską. Całość w powyższym komplecie przesłać na adres PZŻ (dostępny na wygenerowanym wniosku)

 

4. ROZLICZENIE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Po zakończeniu egzaminu KE rozlicza się oraz przekazuje dokumenty egzaminacyjne do Komisji Szkolenia Śl.O.Z.Ż. w terminie ..............

Rozliczenie KE

 • Każdy członek KE wypełnia umowę (wzór do pobrania ze strony PZŻ),
 • Wypełniamy druk „Rozliczenie KE”

Podział opłaty:

 • 10% PZŻ,
 • 10% organizacja szkolenia (Klub)
 • 40% Śl.O.Z.Ż.,
 • 40% KE

Np. patent żeglarza jachtowego:

100 zł (ulgowy 50 zł) brutto od każdego przeegzaminowanego otrzymuje KE, pozostałą część wraz z podatkiem komisji należy wpłacić w siedzibie Śl.O.Z.Ż. w poniedziałek (wg procedury przeprowadzenie egzaminu 3 dni po zakończeniu egzaminu)

Przewodniczący KE zobowiązany jest do dostarczenie Komisji Szkolenia Śl.O.Z.Ż. w poniedziałek po zakończonym egzaminie dokumentów:

 • Kart egzaminacyjnych,
 • Arkuszy egzaminacyjnych,
 • 2 kompletów testu z zaznaczonymi odpowiedziami,
 • 2 kompletów testów bez zaznaczonych odpowiedzi,
 • Zestawienie zbiorcze KE,
 • Protokół KE,
 • Wypełniony druk Rozliczenia KE,
 • Umowy członków KE (2 egzemplarze),
 • Środki do rozliczenia KE
Jesteś tutaj: Home Vademecum KE