Śląski OZŻ

Dziećkowice (0)

Dziećkowice (Zbiornik Wodny Dziećkowice), zwany też Zbiornikiem Imielińskim - zbiornik poeksploatacyjny położony pomiędzy Mysłowicami, Jaworznem, Imielinem i Chełmem Śląskim. Obecnie zbiornik znajduje się administracyjnie w granicach Imielina (większość) i Chełmu Śląskiego (tu znajduje się oczyszczalnia). 


Zbiornik Dziećkowice został utworzony w wyrobisku będącym pozostałością obszaru dawnej eksploatacji piasków wykorzystywanych w górnictwie do celów podsadzkowych. Jest największym pod względem pojemności obiektem na Wyżynie Śląskiej, a wśród zbiorników antropogenicznych województwa śląskiego, zajmuje pod względem pojemności maksymalnej czwarte miejsce po zbiornikach Goczałkowickim, Żywieckim i Dzierżno Duże. Całkowita pojemność zbiornika Dziećkowice – przy maksymalnym piętrzeniu do rzędnej 234,5 m n.p.m. i powierzchni 7,3 km2 – wynosi 52,8 mln m3. Zbiornik jest elementem górnośląskiego systemu wodno-gospodarczego stąd do jego infrastruktury zalicza się elementy zabudowy hydrotechnicznej m.in. zaporę czołową o cechach grobli, dwie zapory boczne, ujęcia wody dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Huty Katowice, wyloty rurociągów tłocznych z pompowni Broszkowice (omawiany zbiornik zasilany jest przede wszystkim wodą przerzucaną z systemu rzek Skawa – Soła), pompownię Chełmek, wyloty rurociągów ze stacji uzdatniania wody.

[Źródło informacji: Wikipedia]

Jesteś tutaj: Home Kluby Jeziora i kluby Dziećkowice