Śląski OZŻ

Mapa klubów

Sposób uzyskania stopnia

 
Aby uzyskać stopień sternika jachtowego należy:    

 

1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień sternika jachtowego.  

Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień sternika jachtowego. Szkolenie musi uzyskać akceptację właściwego OZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie. Ukończenie szkolenia potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu odpowiednim zaświadczeniem.      


2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień sternika jachtowego.
 

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:  

 • ukończenie 18 roku życia  
 • złożenie wymaganych dokumentów:  
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień sternika jachtowego (patrz p. 1), 
  • opinie z odbytych co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich, o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,  
  • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,  
  • wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego,  
  • wniesienie opłaty egzaminacyjnej (cennik).      


3. Zdać egzamin na stopień sternika jachtowego.  

Egzamin na stopień sternika jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień sternika jachtowego. Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.  Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.


4. Wnieść opłatę za wydanie patentu sternika jachtowego i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu.
 

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.      


5. Odbiór patentu.
 

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent sternika jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.

Mapa klubów

Śląski

Jesteś tutaj: Home Mapa klubów Sternik jachtowy Sposób uzyskania stopnia