Śląski OZŻ

WARSZTATY METODYCZNE - cykl spotkań - program

ozzKomisja Szkolenia Śl.O.Z.Ż. oraz Koło Instruktorów zapraszają na cykl spotkań przeznaczonych dla instruktorów oraz dla wszystkich osób prowadzących szkolenia żeglarskie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 03 czerwca 2016 w godzinach 1700 - 2000 w Pszczynie w budynku stadionu miejskiego przy ul. Bogedaina 22. Wstęp jest wolny dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Pierwsze spotkanie poprowadzi kpt. Wojciech Prus.

 

 

 

Pierwsze z tego cyklu spotkania zostanie poświęcone następującym zagadnieniom:

  1. Propozycje programu warsztatów realizowanych w formie cyklicznych spotkań instruktorów
  2. Relacja z Konferencji Unifikacyjnej Instruktorów Żeglarstwa, która odbyła się w Krakowie w dniach 24 i 25 listopada 2012 r.
  3. Zmiany warunków szkolenia jakie dokonały się w ostatnich latach
  4. Problemy szkoleniowe wynikające z uwarunkowań dotyczących uprawiania żeglarstwa
  5. Propozycje rozwiązań poprawiających jakość szkolenia żeglarskiego
  6. Propozycje czynnego udziału w warsztatach metodycznych dla instruktorów (unifikacji)

Wojciech Prus - Przewodniczący Podkomisji ds. unifikacji instruktorów, Członek Komisji Szkolenia