Śląski OZŻ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

KOMISJA SZKOLENIA: PRZYJMUJE DOKUMENTY EGZAMINACYJNE PONIEDZIAŁEK 1500 - 1800

PRZYPOMINAMY: Egzaminy na stopnie żeglarskie należy zgłaszać minimum 16 dni wcześniej przed planowaną datą egzaminu.

Śląski OZŻ

Oświadczenie Zarządu

ozzW związku z publikacją w mediach społecznościowych pisma sygnowanego przez Urząd Miasta Katowice Śląski Okręgowy Związek Żeglarski oświadcza, że:

  • starosta jako organ nadzoru posiada kompetencje określone w Ustawie prawo o stowarzyszeniach - zgodnie z ustawą kompetencje te polegają jedynie na możliwości żądania od podmiotu wyjaśnień i przedłożenia uchwał, a także w zakresie składania do sądu wniosków dotyczących stowarzyszenia (art. 25 ustawy) zatem swoimi twierdzeniami organ nadzoru przekroczył swoje kompetencje dokonując twierdzeń o naruszeniu statutu oraz w zakresie stwierdzenia nieważności sejmiku.
  • zgodnie z przywołaną ustawą WYŁĄCZNIE domeną sądu jest decydowanie o ważności uchwał i sejmików stowarzyszenia, zatem Urząd Miasta wydając przedmiotowe oświadczenie przekroczył kompetencje organu nadzoru wchodząc w kompetencje niezależnego sądu
  • Zarząd Śl.O.Z.Ż. wystąpił do Urzędu Miasta z żądaniem wskazania podstawy prawnej oraz faktycznej stwierdzeń zawartych w piśmie
  • podczas spotkania przedstawicieli Zarządu Śl.O.Z.Ż. z przedstawicielem organu nadzoru zażądano sprostowania stanowiska zawartego w piśmie i wycofania się z nieprawdziwych i nieuprawnionych stwierdzeń
  • w związku z informacją uzyskaną od prowadzącego postępowanie organu nadzoru, iż Pan Mariusz Czosnowicz w toku przedmiotowego postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ nadzoru reprezentował Śl.O.Z.Ż. tytułując się Wiceprezesem tegoż, w związku z rezygnacją jaką Pan M.Czosnowicz złożył w październiku 2015 roku, Zarząd Śl.O.Z.Ż., w związku z oczywistym poświadczeniem nieprawdy zwrócił się do organu nadzoru o skierowanie sprawy do prokuratury z tytułu poświadczenia nieprawdy w postępowaniu administracyjnym
  • Zarząd Śl.O.Z.Ż. oświadcza, iż jeszcze w październiku 2015 roku wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice Wschód o ustanowienie kuratora dla Śl.O.Z.Ż. - jednak wniosek o powołaniu kuratora postanowieniem sądu został odrzucony, zatem wobec braku zmian w sytuacji Śl.O.Z.Ż. niezrozumiałe jest postępowanie prowadzone w celu ponownego wnioskowania do sądu o ustanowienie kuratora skoro w sprawie tej sąd zajął już stanowisko przed trzema miesiącami
  • Zarząd Śl.O.Z.Ż. w związku z prowadzeniem przez osoby nieuprawnione fanpage'a pod nazwą "Śląski Okręgowy Związek Żeglarski" złożył wniosek o ściganie osób prowadzących przedmiotowy fanpage bez zgody Śl.O.Z.Ż.
  1. rezygnacja Kol. Mariusza Czosnowicza
  2. pismo Prezydenta Miasta Katowice
  3. pismo Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

Nasi przyjaciele:

Jesteś tutaj: Home Oświadczenie Zarządu