Śląski OZŻ

Patenty żeglarskie

W związku z ogłoszeniem nowego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dn. 9 kwietnia 2013 r. zmianie ulega dotychczasowy system patentów żeglarskich.

Dotychczas wydane patenty zachowują ważność w zakresie potwierdzanych nimi uprawnień i mogą zostać wymienione, na wniosek posiadacza, na patenty wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem kryteriów w nim zawartych.

Nowe rozporządzenie zakłada wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na następujące patenty:

  • żeglarz jachtowy
  • jachtowy sternik morski
  • kapitan jachtowy.
Jesteś tutaj: Home Patenty żeglarskie