Śląski OZŻ

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej opublikowane!

Rozporzadzenie 0904201316 kwietnia na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod nr pozycji 460 ogłoszono podpisane 9 kwietnia 2013  rozporządzenie  Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktu prawnego zobacz

 

 

Rozporządzenie określa:

  1. wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych;
  2. sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;
  3. wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;
  4. wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
  5. wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej. 

 

Informacje na podstawie §1 Rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Jesteś tutaj: Home Aktualności Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej opublikowane!